VIKTIG INFO OM KORONA OG TANNBEHANDLING

Vi følger nøye helsemyndighetenes anbefalinger (Helsedepartementet, Folkehelseinstituttet) og følger deres retningslinjer i tett samarbeid med Den norske tannlegeforening.

 

 

 • I helgene er det tannlegevakten i Haugesund som har ansvar for akuttpasienter. NB: VIKTIG !!
 • Haugesund tannklinikk er også ansvarlig for akuttbehandling av ALLE pasienter som er bekreftet smittet eller med mistanke om de muligens er smittet med Covid-19!!
 • Grunnen er at den offentlige tannhelsetjenesten har en begrenset mengde av spesialisert smittevernutstyr til behandling av høyinfeksiøse akuttpasienter.Hvis du tilhører en av følgende grupper og har behov for akuttbehandling, så MÅ du ta kontakt med Haugesund tannklinikk:1. Er du hjemmisolert på grunn av covid-19
  2. Er du i hjemmekarantene?
  3. Er noen du bor sammen med hjemmeisolert eller i hjemmekarantene?
  4. Har du ila. de siste 10 dager vært utenfor Norge?
  5. Har du de siste 7-14 dager hatt symptomer på forkjølelse, influensalignende symptomer, tap av lukt- og/eller smakssans eller feber? 
 • I så fall ta kontakt på telefon med Haugesund tannklinikk for akuttbehandling!!!  Haugesund tannklinikk – Haraldsgata 139, Victoriahjørnet
  (Inngang fra hjørnet Sørhauggata/Kaigata), 5527 Haugesund
  Tlf 90 12 96 00

Åpningstider ukedagene:

mandag-fredag kl.8.00 – 15.00

Åpningstider i helgen:
Lørdag, søndag og helligdager kl 13.00-17.00.
Telefonen er betjent kl 13.00-16.30.